Gastropares

Då mångårig diabetes kan orsaka nervskador, som t.ex. GASTROPARES (fördröjd magsäckstömning), presenterar jag här två böcker. Till min hjälp att framställa dessa faktaböcker har jag vid min sida haft professor Henrik Andersson på Klinisk Näringslära, docent Stig Attvall, diabetolog och professor Hasse Abrahamsson, gastroenterolog, samtliga verksamma vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

HANDLEDNING VID KOSTBEHANDLING AV PERSONER MED DIABETES OCH GASTROPARES
vänder sig framförallt till dietister och diabetessköterskor, men även andra vårdgivare. Läs mer under knappen "Handledning..."

RÄTT PÅ RÄTT SÄTT
är riktad som råd och hjälp till diabetiker. Innehåller recept på soppor, grönsaks-, kött- och fiskrätter samt goda såser och desserter. Läs mer under knappen "Rätt på Rätt Sätt". Boken finns även inläst på CD för Daisy-spelare.

OVERHEAD-SATS
Overheadsats och ett kompendium säljs på 2 CD-skivor. Mer info under knappen "OH-sats".

FÖREDRAG
Önskas föredrag om mat vid diabetes och diabetes med gastropares kontakta
Dietistkonsult Eva Olausson.

Copyright © Dietistkonsult Eva Olausson Diabetes
Startsidan

Eva Olausson

Jag heter Eva Olausson och är medicine magister i klinisk nutrition, specialiserad på diabetes och med 30 års erfarenhet. Har de flesta åren varit verksam vid Diabetescentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Min magisteruppsats bestod i att ta fram och vetenskapligt dokumentera en specialkost som fungerar vid gastropares.

Är medlem i Dietisternas Riksförbund och har i 10 år
ingått i dietisternas Dietisternas Riksförbund
referensgrupp,
"Diabetes Mellitus (vuxna)".