Normal motorik och Motorik vid gastropares

Normal födomotorik
Reservoarfunktion
Födan samlas först i magsäckens övre del.
Kvarnfunktion
Genom sammandragningar pressas maten sedan ned till magsäckens nedre del, där den mosas.
Pumpfunktion
Maten pumpas ut i tolvfingertarmen genom pylorus, som då har en springa på cirka 1-2 mm.
Födomotorik vid gastropares
Reservoarfunktion
Födan samlas först i magsäckens övre del.
Kvarnfunktion
Sammandragningarna i magsäcken är för svaga och maten knådas långsammare till små partiklar, vilket kan resultera i hypoglykemi.
Pumpfunktion
Maten kommer att ligga kvar länge då endast små partiklar pumpas ut i tolvfingertarmen.

Copyright © Dietistkonsult Eva Olausson
Startsidan


Boken vänder sig framför allt till dietist och diabetessköterska, men även annan vårdgivare.