Handledning vid kostbehandling av personer med diabetes och gastropares

Vid diabetes kan man få följdsjukdomar t.ex. gastrointestinal autonom neuropati (GAN) även kallad gastropares. Hur många det rör sig om är oklart då en del personer inte har några gastrointestinala symptom utan enbart en försämrad metabol kontroll.

I boken finner du information om orsaken till gastropares. Illustrationer visar tydligt jämförelsen mellan normal- och gastropares-motorik.

Du finner också information om olika symptom och dess orsaker, samt kännetecken och andra sjukdomstillstånd där gastropares förekommer.

Boken tar upp hur gastropares utreds.

Det redogörs för principerna för kostbehandlingen.

Medicinsk behandling vid gastropares.

Copyright © Dietistkonsult Eva Olausson
Startsidan

Handledning vid kostbehandling av personer med diabetes och gastropares

Boken vänder sig framför allt till dietist och diabetessköterska, men även annan vårdgivare.